Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
606
melodist / 2017-03-23 22:26:12 / Редакция № 2: 2017-07-23 23:19:28
Изображение
А1. Право хоро - изп. Б. Карлов - акордеон
2. Ръченица - изп. М. Алиев - гайда
3. Ганкино хоро - изпълнение на кавал с орк.
4. Дайчово хоро - изп. нар. орк., рък. Ив. Кирев

В1. Казачок - укр. нар. мел., изп. инстр. група
2. Барабанчик - муз. Дм. Кабалевски, изп. на пиано
3. Оловни войници - муз. П. Хаджиев, изп. на пиано
4. Полонез в ла мажор, муз. Фр. Шопен, изп. Юри Буков - пиано
5. Гавот из сюита за орк. - муз. Ж. Ф. Рамо, изп. камерен оркестър
6. III-та част - менует из "Малка нощна музика", муз. В. А. Моцарт - изп. струнен орк., дир. В. Стефанов
melodist / 2017-03-23 22:26:25 / Редакция № 1: 2017-03-23 22:26:36
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-07 14:44:45
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка