Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВАА 598
дата на запис: 1967
melodist / 2017-03-23 22:24:30 / Редакция № 4: 2024-03-23 17:20:13
Изображение
Страна А. Съветски поети
1. Октомври 1917 (Валери Брюсов) — 1.20
2. Откъс от "Главната улица" (Дамян Бедни) — 4.10
3. Лев Марш (Владимир Маяковски) — 1.35
4. Откъс от поема "Ленин" (Владимир Маяковски) — 4.00
5. Небесен барабанчик (Сергей Есенин) — 1.05
6. Скити (Александър Блок) — 3.35
7. Зад селцето (Степан Щипачов) — 1.15
Изпълняват засл. артист Кирил Янев (2), засл. артист Йордан Матев (4), артистите Борис Арабов (1, 3, 6) и Николай Бинев (5, 7)

Страна Б. Български поети
1. Петроград (Христо Ясенов) — 2.10
2. Москва (Христо Смирненски) — 1.45
3. Северно сияние (Христо Смирненски) — 4.20
4. Червените ескадрони (Христо Смирненски) — 2.25
5. Октомври (Николай Хрелков) — 2.30
6. Ода на революцията (Младен Исаев) — 1.40
7. Като на пролет тътен (Димитър Методиев) — 1.40
8. Октомври (Богомил Райнов) — 2.00
9. Знамето на Октомври (Павел Матев) — 0.50
Изпълняват засл. артист Кирил Янев (1, 3), засл. артист Йордан Матев (2, 4, 5, 6) и артиста Николай Бинев (7, 8, 9)
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 15:24:15 / Редакция № 3: 2024-03-23 17:22:58
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 15:24:25 / Редакция № 1: 2024-03-23 17:24:02
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 15:24:20 / Редакция № 1: 2024-03-23 17:23:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка