Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
17
ВТА 10311-10312 (2 плочи)
1979, дата на запис: 1979
melodist / 2017-04-18 20:01:46 / Редакция № 6: 2022-04-19 23:47:11
Изображение
ВТА 10311
Страна I
1. Моят град - м. Тончо Русев, т. Надежда Захариева, ар. Иван Пеев (4.40)
2. Когато първи път те срещнах - м. Асен Гаргов, т. Дамян Дамянов,ар. Константин Драгнев (3.25)
3. Жажда - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (3.15)
4. Не остарява този свят - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Константин Драгнев (3.30)
5. Като птица - м. и ар. Мишо Ваклинов, т. Надежда Захариева (3.55)

Страна II
1. Нямо кино - м. и ар. Митко Щерев, т. Лозан Такев (3.35)
2. Огнище - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Иван Пеев (3.15)
3. Спомени за птици - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (3.05)
4. Ако можеш, настигни ме - м. Мишо Ваклинов, т. Захари Петров, ар. Румен Бояджиев (3.10)
5. Капитан - м. Морис Аладжем, т. Веселин Ханчев, ар. Иван Пеев (3.00)
6. След чудото - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (2.55)

ВТА 10312
Страна I
1. Стрелките се въртят - м. Лили Иванова, т. Надежда Захариева, ар. Иван Пеев (3.35)
2. Една любов - м. Лили Иванова, т. Асен Ошанов, ар. Иван Пеев (3.50)
3. Омагьосана душа - м. Петър Михайлов, т. Кръстьо Станишев, ар.Константин Драгнев (3.30)
4. Желание - м. Лили Иванова, т. Надежда Захариева, ар. Константин Драгнев (3.15)
5. Вечерно танго - м. и ар. Морис Аладжем, т. Кръстьо Станишев (4.10)

Страна II
1. Единствена прошка - м. и ар. Иван Пеев, т. Иля Велчев (4.30)
2. Вик - м. Вили Казасян, т. Блага Димитрова, ар. Иван Пеев (3.45)
3. Нямам въпроси - м. Иван Пеев, т. Жива Кюлджиева, ар. Румен Бояджиев (3.15)
4. Преображения - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (3.25)
5. Макове - м. и ар. Митко Щерев, т. Калин Донков (3.35)

Худ. оформление Рачо Буров
melodist / 2017-04-18 20:03:12 / Редакция № 4: 2022-04-19 23:37:26
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:19 / Редакция № 1: 2017-10-13 16:37:26
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:25 / Редакция № 1: 2017-10-13 16:38:16
Изображение
ВТА 10311
I
1. Мой город (Т. Русева, Н. Захариевой)
2. Когда первый раз тебя встретила (А. Гаргова, Д. Дамянова)
3. Жажда (Ал. Йосифова, П. Матева)
4. Не стареет этот мир (Т. Русева, Д. Дамянов)
5. Как птица (М. Ваклинова, Н. Захариевой)

II
1. Немое кино (М. Щерева, Л. Такева)
2. Огнище (Т. Русева, Д. Дамянова)
3. Воспоминания о птицах (Ал. Йосифова, П. Матева)
4. Если можешь, догони меня (М. Ваклинова, З. Петрова)
5. Капитан (М. Аладжема, В. Ханчева)
6. После чуда (Ал. Йосифова, П. Матева)
melodist / 2017-04-18 20:03:32 / Редакция № 4: 2022-04-19 23:46:41
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:37
Изображение
ВТА 10312
I
1. Стрелки вертятся (Л. Ивановой, Н. Захариевой)
2. Одна любовь (Л. Ивановой, Ас. Ошанова)
3. Околдованная душа (П. Михайлова, Кр. Станишева)
4. Желание (Л. Ивановой, Н. Захариевой)
5. Вечернее танго (М. Аладжема, Кр. Станишева)

II
1. Единственное извинение (Ив. Пеева, Иля Велчева)
2. Зов (В. Казасяна, Бл. Димитровой)
3. У меня нет вопросов (Ив. Пеева, Ж. Кюлджиевой)
4. Преображения (Ал. Йосифова, П. Матева)
5. Маки (М. Щерева, К. Донкова)
melodist / 2017-04-18 20:03:43 / Редакция № 1: 2022-04-19 23:46:26
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:48
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:03:49 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:23:09
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:03:56 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:22:53
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:04:03 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:22:31
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:04:09 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:22:16
Изображение
melodist / 2018-11-11 21:39:31
Изображение
melodist / 2018-11-11 21:39:40
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:20 / Редакция № 1: 2022-12-18 03:44:35
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:28 / Редакция № 1: 2022-12-18 03:44:43
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:36 / Редакция № 1: 2022-12-18 03:44:51
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:44 / Редакция № 1: 2022-12-18 03:45:00
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка