Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВРА 468
дата на запис: 1966 г.
melodist / 2017-03-22 19:39:59 / Редакция № 5: 2022-10-15 01:54:19
Изображение
Откъси из оперетата "Птицепродавецът" / Карл Целер:
Влизането на княгинята - изп. Лиляна Кошлукова с дамски хор
Дует на княгинята и Адам - изп. Лиляна Кошлукова и Пламен Куршумов
Песен на Кристъл - изп. Людмила Чешмеджиева
Ария на Розата - изп. Павел Куршумов
Дует на Кристъл и Адам - изп. Людмила Чешмеджиева и Павел Куршумов
Песен на Адам - изп. Павел Куршумов
Терцет на Адам, Вепс и Шнурпел - изп. Павел Куршумов, Александър Пулев и Видин Даскалов

Откъси из български оперети
Песен на Стамен из оперетата Славеят на Орхидея - муз. Ал. Райчев, либр. П. Панчев, Вл. Башев, изп. Павел Куршумов
Песен на Пейо из оперетата Славеят на Орхидея - муз. Ал. Райчев, либр. П. Панчев, Вл. Башев, изп. Видин Даскалов
Ариозо на Валентина из оперетата Славеят на Орхидея - муз. Ал. Райчев, либр. П. Панчев, Вл. Башев, изп. Зорка Димитрова
Негърска песен из оперетата "Бал на жените" - муз. В. Райчев, либр. Ем. Видлички, изп. Павел Герджиков с вокално трио
Дует на Мария и Владимир из оперетата "Бал на жените" - муз. В. Райчев, либр. Ем. Видлички, изп. Диана Попова и Павел Куршумов
Дует на Лили и Славейко из оперетата "Бал на жените" - муз. В. Райчев, либр. Ем. Видлички, изп. Лиляна Кисьова и Видин Даскалов
melodist / 2017-03-22 19:40:39 / Редакция № 5: 2022-06-20 13:14:44
Изображение
melodist / 2022-06-12 21:28:44 / Редакция № 1: 2022-06-12 21:29:16
Изображение
melodist / 2022-06-12 21:28:52 / Редакция № 1: 2022-06-12 21:29:41
Изображение
melodist / 2022-06-20 13:15:05
Изображение
melodist / 2022-06-20 13:15:14
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка