Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВХК 3213
melodist / 2017-03-31 23:50:11 / Редакция № 2: 2022-12-18 16:00:17
Изображение
1. Свири Хармонико - Т. Попов, В. Ханчев, Ст. Рибаров - изп. Д. Дерилов, Софийски камерен хор и СОКТР, Диригент Стефан Рибаров,
2. Бригадирски марш - Ас. Карастоянов, Ив. Бунин - изп. АПКТР - Диригент М. Милков
melodist / 2017-03-31 23:50:26 / Редакция № 2: 2017-03-31 23:51:55
Изображение
melodist / 2022-05-14 15:03:24
Изображение
melodist / 2022-05-14 15:03:36
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка