Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
4
4 участника имат този албум
ВТК 3149
1974, дата на запис: 1974
melodist / 2017-03-31 21:45:30 / Редакция № 6: 2022-06-29 14:31:59
Изображение
I
Носете си новите дрехи, момчета, из филма "Последната дума" (Ю. Ступел; текст Ст. Цанев) — 3.45

II
Тичайте — 2.25
Оставете ни да играем — 2.40
из филма "Изпити по никое време" (П. Ступел; текст Б. Гуляшки)
melodist / 2017-03-31 21:46:14 / Редакция № 3: 2022-06-18 17:40:20
Изображение
melodist / 2017-03-31 21:46:55 / Редакция № 3: 2020-03-08 12:00:32
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка