Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
22
114, ВОА 114
melodist / 2017-03-19 17:17:18 / Редакция № 4: 2022-12-11 20:47:10
Изображение
Траклист на плоча 10" (114)
Страна А : 1. Ария на Филип из оп. Дон Карлос / Джузепе Верди ; Николай Гяуров - бас с ДСОБРТ, дир. В. Стефанов
2. Ария из оп Трубадур / Джузепе Верди ; Тодор Мазаров - тенор с ДСОБРТ, дир. В. Стефанов
3. Ария из оп. Селска чест / Пиетро Маскани ; Тодор Костов - тенор, с ДСОБРТ, дир. В. Стефанов
4. Ария из оп. Андре Шение / Джордано ; Тодор Мазаров - тенор с ДСОБРТ, дир. В. Стефанов

Страна Б : 1. Ария из оп. Палячи / Леонкавало ; Тодор Мазаров - тенор с ДСОБРТ, дир. В. Стефанов
2. Ария из оп. Симоне Боканегра / Джузепе Верди ; Алексей Милковски с ДСОБРТ, дир. В. Стефанов
3. Ария из оп. Евгени Онегин / Пьотър Илич Чайковски ; Илия Йосифов - тенор с ОСНО, дир. Ас. Найденов
4. Ария из оп. Турандот / Джакомо Пучини ; Никола Николов - тенор с ОСНО, дир. Ас. Найденов

Траклист на голяма плоча (ВОА 114):
А1. Ария на Филип из оп. „Дон Карлос" (Верди) - изп. Н. Гяуров
2. Ария на Манрико из оп. „Трубадур" (Верди) - изп. Т. Мазаров
3. Ария на Марженка из оп. „Продадена невеста" (Сметана) - изп. Р. Михайлова
4. Ария на Туриду из оп. "Селска чест” (Маскани) - изп. Т. Костов
5. Куплети на Шение из оп. „Андре Шение" (Джордано) - изп. Т. Мазаров.
Съпр. СОБРТ, дир. В. Стефанов (1, 2, 4, 5) и М. Ангелов (3)

В1 Ариозо на Канио из оп. "Палячо" (Леонкавало) - изп. Т. Мазаров
2. Ария на Фиеско из оп. "Симон Боканегра" (Верди) - изп. Ал. Милковски
3. Ария на Далила из оп. „Самсон и Далила" (Сен-Санс) - изп. Н. Афеян
4. Ария на Ленски из оп. "Евгени Онегин" (Чайковски) - изп. Ил. Йосифов
5. Ария на Калаф из оп. "Турандот" (Пучини) - изп. Н. Николов.
Съпр. СОБРТ, дир. В. Стефанов (1, 2) и орк. на Соф. нар. опера, дир. Ас. Найденов (3, 4, 5)
melodist / 2017-03-19 17:19:00 / Редакция № 5: 2017-11-08 23:22:41
Изображение
melodist / 2017-03-19 19:17:23 / Редакция № 1: 2017-10-11 21:51:38
Изображение
BOA 114. Арии из опер

А1. Ария Филиппа из оп. „Дон Карлос" (Верди) - исп. Н. Гяуров
2. Ария Манрико из оп. „Трубадур" (Верди) - исп. Т. Мазаров
3. Ария Марженки из оп. „Проданная невеста" (Сметана) - исп. Р. Михайлова
4. Ария Туридду из оп. "Сельская честь” (Масканьи) - исп. Т. Костов
5. Куплеты Шенье из оп. „Андре Шенье" (Джордано) - исп. Т. Мазаров.
Аккомп. СОБРТ, дир. В. Стефанов (1, 2, 4, 5) и М. Ангелов (3)

В1 Ариозо Канио из оп. «Паяцы" (Леонкавалло) - исп. Т. Мазаров
2. Ария Фиеско из оп. "Симон Бокканегра" (Верди) - исп. Ал. Милковский
3. Ария Далилы из оп. „Самсон и Далила" (Сен-Санс) - исп. Н. Афеян
4. Ария Ленского из оп. "Евгений Онегин" (Чайковский) - исп. Ил. Иосифов
5. Ария Калафа из оп. "Турандот" (Пуччини) - исп. Н. Николов.
Аккомп. СОБРТ, дир. В. Стефанов (1, 2) и орк. Соф. нар. оперы, дир. Ас. Найденов (3, 4, 5)
mvaleryi / 2017-10-11 21:53:55 / Редакция № 1: 2017-11-08 23:19:05
Изображение
mvaleryi / 2017-10-11 21:54:15
Изображение
mvaleryi / 2017-10-11 21:54:24
Изображение
melodist / 2017-03-19 17:20:14
Изображение
melodist / 2017-03-19 17:20:21
Изображение
melodist / 2017-03-19 17:20:27
Изображение
melodist / 2017-03-22 23:33:04
Изображение
melodist / 2017-03-22 23:33:10
Изображение
melodist / 2017-10-29 01:20:59
Изображение
melodist / 2017-10-29 01:21:05
Изображение
melodist / 2017-12-24 00:38:00 / Редакция № 1: 2017-12-24 00:38:40
Изображение
melodist / 2017-12-24 00:38:15 / Редакция № 1: 2017-12-24 00:39:07
Изображение
bobi124 / 2018-02-09 18:16:07
Изображение
bobi124 / 2018-02-09 18:16:49
Изображение
vyksunec / 2021-12-27 23:19:09
Изображение
vyksunec / 2021-12-27 23:19:23
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-12-07 12:01:30
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-12-07 12:01:36
Изображение
melodist / 2023-08-08 13:34:01
Изображение
melodist / 2023-08-08 13:34:15
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка