Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
3
3 участника имат този албум
ВТК 3085
дата на запис: 1973
melodist / 2017-03-31 20:07:21 / Редакция № 7: 2022-06-18 15:10:06
Изображение
I
Дилмано, дилберо (обр. М. Щерев) — 5.25
Емил Димитров със сестри Кушлеви и орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев

II
Боянският майстор (А. Йосифов, Б. Гудев, К. Драгнев) — 3.45
Лили Иванова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2017-03-31 20:08:19 / Редакция № 4: 2022-06-18 15:11:26
Изображение
melodist / 2020-12-15 23:56:43 / Редакция № 2: 2022-06-14 23:50:00
Изображение
I
Dilmano, Dilbero (elab. М. Shterev)
perf. Em. Dimitrov, acc. orch. “Balkanton", cond. D. Ganev

II
The Воуапа Master (Al. Yossifov, В. Goudev, К. Dragnev)
perf. Lili Ivanova
melodist / 2020-12-15 23:56:51 / Редакция № 2: 2022-06-18 15:13:25
Изображение
melodist / 2020-12-15 23:56:59 / Редакция № 1: 2022-06-14 23:49:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка