Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
17
4
4 участника имат този албум
275, ВНН 275, ВНА 275
melodist / 2017-03-21 00:56:25 / Редакция № 3: 2017-09-28 10:37:42
Изображение
(Първо издание - 10" (275):
А) Цонке ле, чушка червена - изп. Ст. Съботинова и Т. Пешева с орк., дир. К. Колев
Манучкината майчица - изп. С. Кънчева с орк., дир. К. Колев
Беда са Донка бедили - изп. Ив. Пановски и орк., дир. К. Колев
Мър моето либе парясано ходи - изп. Д. Савова с орк., дир. Хр. Тодоров

В) Кадъно, кадънчице ле - изп. Ст. Съботинова и Т. Пешева с орк., дир. К. Колев
Остана Кера клето сираче - изп. Д. Кунева с орк., дир. Ив. Кирев
Отишел Стоян, Стояне -изп. Гр. Дочев с орк., дир. Ив. Кирев
Любили са двама млади - изп. Д. Кунева с орк., дир. К. Колев

ВНА 275: А) Манучкината майчица - С. Кънчева, съпр. орк., дир. К. Колев
Беда са Донка бедили - Ив. Пановски, съпр. орк., дир. К. Колев
Мър моето либе парясано ходи - Д. Савова, съпр. орк., дир. Хр. Тодоров
Отишел Стоян, Стояне - Гр. Дочев, съпр. орк, рък. Ив. Кирев
Остана Кера клето сираче - Дим. Кунева, съпр. орк., рък. Ив. Кирев

В) Аврам Зорници думаше - Ст. Гьокова, съпр. орк., дир. К. Колев
Любе, любе, пьрво любе - С. Кънчева, съпр. орк., дир.К. Колев
Люляла е Янка - Йорд. Гемеджиев, съпр. орк., дир. К. Колев
Снощи се дигна юзбаши - М. Стойчева, съпр. орк., дир. К. Колев
Любили се двама млади - Дим. Кунева, съпр. орк., дир. К. Колев
Радо ле, мари Радчице - Ив. Пановски, съпр. орк., дир. К. Колев
melodist / 2017-03-21 00:59:07 / Редакция № 4: 2017-11-12 17:02:08
Изображение
melodist / 2017-03-21 00:59:34
Изображение
Руски език
melodist / 2017-05-09 14:35:48 / Редакция № 1: 2017-11-12 17:02:24
Изображение
melodist / 2017-05-09 14:36:04
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 02:03:58
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 02:04:07
Изображение
Note: Balkanton 275 and Balkanton BHH 275 are the same
larryweiner / 2017-09-28 02:06:36
Изображение
melodist / 2020-03-14 23:46:26 / Редакция № 2: 2020-03-14 23:47:07
Изображение
melodist / 2020-03-14 23:46:33 / Редакция № 1: 2020-03-14 23:47:22
Изображение
Руски език
melodist / 2022-02-13 13:46:12
Изображение
melodist / 2022-02-13 13:46:19
Изображение
melodist / 2022-03-14 10:53:26
Изображение
melodist / 2022-03-14 10:53:33
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 14:04:36
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 14:04:53
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:25:45
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:25:52
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка