Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВХА 1888
дата на запис: издание 1976 г.
melodist / 2017-03-28 18:21:21 / Редакция № 4: 2022-06-24 16:05:06
Изображение
Похвална песен за Иван Рилски / монодия от Н. Рилски.
Верую / Ал. Архангелски; солистка Ал. Милчева-Нонова.
Милост мира No 2 / Фатеев.
Отче наш / П. Стефанов.

Блажен муж No 2 / Ал. Архангелски; солистка В. Лазарова.
Слава и ныне - монодия глас VIII.
Возхвалю имя Бога моего / Д. Бортнянски.
Спаси, Боже / П. Чесноков; солист Д. Скулиев
melodist / 2017-03-28 18:21:37 / Редакция № 2: 2017-06-18 00:02:06
Изображение
melodist / 2017-03-28 18:21:44
Изображение
melodist / 2017-03-28 18:21:51
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка