Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
2
2 участника имат този албум
ВКА 1634
1974, дата на запис: 1974
melodist / 2017-03-26 23:54:27 / Редакция № 6: 2023-11-12 14:47:24
Страна I
Дете! Като цвете си прекрасна / текст А. Плещеев (1.40)
В мълчанието на нощта / текст А. Фет (3.10)
Пред иконата / текст А. Галенищев-Кутузов (4.00)
Увяхна цветето / текст Д. Ратхауз (2.50)
Залюбих за мъка / текст А. Плещеев (2.20)
Време е / текст С. Надсон (1.30)
Не пей, красавице / текст А. Пушкин (4.55)
О не, моля, не си отивай / текст Д. Мережковский (1.30)

Страна II
Христос възкръсна / текст Д. Мережковский (2.45)
Всичко минава / текст Д. Ратхауз (1.55)
Аз те чакам / текст М. Давидова (1.50)
Печална нощ / текст И. Бунин (2.30)
Всичко ми отне / текст Ф. Тютчев (0.50)
Вчера се срещнахме / текст Я. Полонский (3.35)
Тук е хубаво / текст Г. Галина (2.00)
Аз бях при нея / текст А. Колцов (1.20)
Ех ти, моя нива / текст А. Толстой (5.00)
melodist / 2017-03-26 23:54:35 / Редакция № 2: 2023-11-12 14:50:24
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка