Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
1. ЗАБЛЕЯЛО МИ АГЪНЦЕ - изп. Борис Машапов
съпр. орк., обр. ххх, дир. Коста Колев
2. ЗАСВИРИЛИ СА, ДОЙНЕ - изп. Борис Машалов
съпр. орк., обр. Стефан Кънев. дир. Иван Кирев
3. ЧИЧА РЕЧЕ ДА ME ЖЕНИ - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк.. обр. и дир. Коста Копев
4. ОМИЛЕ МИ, ЯГОДО - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк.. обр. Христо Тодоров, дир. Драгомир Нанов
5. ЗАВЪРТИ ОРО - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк., обр. и дир. Христо Тодоров
6. РАДА НОСИ КОВАН КОЛАН - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк.. обр. Христо Тодоров. дир. Борис Петров

1. СТАЮ КОМИТА ОТИВА - изп .Атанаска Тодорова
съпр. орк.. обр. Александър Райчев, дир. Христо Тодоров
2. ПРОЧУ СЕ СЕЛО МАХЛАТА - изп. Атанаска Тодорова
съпр. орк., обр. ххх, дир. Коста Колев
3. АВЛИГА ПЕЕ — изп. Мита Стойчева
съпр. орк., обр. ххх, дир. Коста Копев
4. ОТДОЛУ ИДАТ ЕРГЕНИТЕ - изп. Мита Стойчева
съпр. орк.. обр. Стефан Кънев, дир. Коста Колев
6. СТЕФАН МАМА СИ ДУМА - изп. Мита Стойчева
съпр. орк.. обр. Парашкев Хаджиев, дир. Коста Копев

Записите се от фонда на "Балкантон" и Бъпгарско радио
Съставител Емип Копев
Редактор Липяна Христозова

касета ВНМС 7131