Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВНА 11466
дата на запис: издание 1985 г.
melodist / 2017-04-29 22:48:21 / Редакция № 3: 2018-07-23 23:21:06
Изображение
1. ЗАБЛЕЯЛО МИ АГЪНЦЕ - изп. Борис Машапов
съпр. орк., обр. ххх, дир. Коста Колев
2. ЗАСВИРИЛИ СА, ДОЙНЕ - изп. Борис Машалов
съпр. орк., обр. Стефан Кънев. дир. Иван Кирев
3. ЧИЧА РЕЧЕ ДА ME ЖЕНИ - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк.. обр. и дир. Коста Копев
4. ОМИЛЕ МИ, ЯГОДО - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк.. обр. Христо Тодоров, дир. Драгомир Нанов
5. ЗАВЪРТИ ОРО - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк., обр. и дир. Христо Тодоров
6. РАДА НОСИ КОВАН КОЛАН - изп. Гюрга Пинджурова
съпр. орк.. обр. Христо Тодоров. дир. Борис Петров

1. СТАЮ КОМИТА ОТИВА - изп .Атанаска Тодорова
съпр. орк.. обр. Александър Райчев, дир. Христо Тодоров
2. ПРОЧУ СЕ СЕЛО МАХЛАТА - изп. Атанаска Тодорова
съпр. орк., обр. ххх, дир. Коста Колев
3. АВЛИГА ПЕЕ — изп. Мита Стойчева
съпр. орк., обр. ххх, дир. Коста Копев
4. ОТДОЛУ ИДАТ ЕРГЕНИТЕ - изп. Мита Стойчева
съпр. орк.. обр. Стефан Кънев, дир. Коста Колев
6. СТЕФАН МАМА СИ ДУМА - изп. Мита Стойчева
съпр. орк.. обр. Парашкев Хаджиев, дир. Коста Копев

Записите се от фонда на "Балкантон" и Бъпгарско радио
Съставител Емип Копев
Редактор Липяна Христозова

касета ВНМС 7131
melodist / 2017-04-29 22:48:41 / Редакция № 3: 2017-07-01 16:02:10
Изображение
larryweiner / 2017-10-13 22:02:33
Изображение
larryweiner / 2017-10-13 22:02:49
Изображение
melodist / 2019-12-29 16:06:26
Изображение
melodist / 2019-12-29 16:06:39
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка