Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
1. Вяра (2.05). 2. Пролет (1.05). 3. Завод (2.20). 4. Писмо (Ти помниш ли...) (3.25), 5. Пролет в завода (1.50). 6. Песен (0.45). 7. Любовна (1.00). 8. История (3.05). 9. Ще строим завод (1.40)
Изп. Й. Матев (1, 3, 8), Н. Бинев (2, 4, 6, 7), С. Хашъмов (5, 9)

Страна Б
1. Писмо (4.15). 2. Не бойте се деца (2.30). 3. Епоха (1.50). 4. Доклад (6.35). 5. Думи (1.20). 6. Рибарски живот (1.40). 7. Прощално (0.35). 8. Борбата е безмилостна (0.40)...
Изп. М. Павлова (1), Й. Матев (4), Н. Бинев (2, 7, 8), С. Хашъмов (3, 5, 6)