Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВАА 524
дата на запис: 1966
melodist / 2017-03-23 20:16:09 / Редакция № 3: 2022-04-12 01:14:41
Изображение
Страна А
1. Вяра (2.05). 2. Пролет (1.05). 3. Завод (2.20). 4. Писмо (Ти помниш ли...) (3.25), 5. Пролет в завода (1.50). 6. Песен (0.45). 7. Любовна (1.00). 8. История (3.05). 9. Ще строим завод (1.40)
Изп. Й. Матев (1, 3, 8), Н. Бинев (2, 4, 6, 7), С. Хашъмов (5, 9)

Страна Б
1. Писмо (4.15). 2. Не бойте се деца (2.30). 3. Епоха (1.50). 4. Доклад (6.35). 5. Думи (1.20). 6. Рибарски живот (1.40). 7. Прощално (0.35). 8. Борбата е безмилостна (0.40)...
Изп. М. Павлова (1), Й. Матев (4), Н. Бинев (2, 7, 8), С. Хашъмов (3, 5, 6)
melodist / 2017-03-23 20:17:13 / Редакция № 4: 2022-04-12 01:13:49
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 09:34:40 / Редакция № 1: 2017-08-28 09:35:58
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 09:34:47 / Редакция № 1: 2017-08-28 09:36:26
Изображение
Andrey L. / 2017-10-19 23:09:12
Изображение
Andrey L. / 2017-10-19 23:09:27
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка