Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Из „Защитната реч пред Лайпцигския съд“ 16 декември 1933 Година,
Aus der „Verdeidigungsrede vor dem Leipziger Gericht“ 16. Dezember 1933