Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВАК 3504
melodist / 2017-04-03 22:05:14 / Редакция № 1: 2017-06-18 20:52:05
Изображение
Из „Защитната реч пред Лайпцигския съд“ 16 декември 1933 Година,
Aus der „Verdeidigungsrede vor dem Leipziger Gericht“ 16. Dezember 1933
melodist / 2017-04-03 22:05:27
Изображение
melodist / 2018-01-14 18:14:16 / Редакция № 1: 2018-01-14 18:14:41
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка