Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
а) стихове за 1 март - празник на пролетта
A1: Маратина шетня - Асен Разцветников
A2: Работлива Марта - Веселина Петкова
б) стихове за братя Кирил и Методий
A3: Мартеничка - Николай Соколов
A4: Нашата азбука - Калина Малина
A5: Кирил и Методий - Младен Исаев
Изп. Ап. Карамитев (1), Сл. Славова (2), Ц. Митева (3, 4), Сл. Рачева (5)

II страна - стихове за Деня на детето - 1 юни
B1: Празник - Леда Милева
B2: Много са... - Цветан Ангелов
B3: Нека - Михаил Лъкатник
В4: Мир - Михаил Лъкатник
B5: Приятел на децата - Веса Паспалеева
B6:Мир желая - Асен Босев
B7: Най-хубавата дума - Калина Малина
Изп. Сл. Рачева (1, 6), Ц. Митева (2, 4, 7), Сл. Славова (3, 5)