Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
BAM 60275
potrebitel_11 / 2017-07-15 15:01:27 / Редакция № 4: 2018-03-25 23:42:02
Изображение
I страна
а) стихове за 1 март - празник на пролетта
A1: Маратина шетня - Асен Разцветников
A2: Работлива Марта - Веселина Петкова
б) стихове за братя Кирил и Методий
A3: Мартеничка - Николай Соколов
A4: Нашата азбука - Калина Малина
A5: Кирил и Методий - Младен Исаев
Изп. Ап. Карамитев (1), Сл. Славова (2), Ц. Митева (3, 4), Сл. Рачева (5)

II страна - стихове за Деня на детето - 1 юни
B1: Празник - Леда Милева
B2: Много са... - Цветан Ангелов
B3: Нека - Михаил Лъкатник
В4: Мир - Михаил Лъкатник
B5: Приятел на децата - Веса Паспалеева
B6:Мир желая - Асен Босев
B7: Най-хубавата дума - Калина Малина
Изп. Сл. Рачева (1, 6), Ц. Митева (2, 4, 7), Сл. Славова (3, 5)
potrebitel_11 / 2017-07-15 15:01:34 / Редакция № 8: 2018-03-25 23:41:27
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-15 15:29:16 / Редакция № 3: 2017-07-17 07:41:23
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-15 15:30:32 / Редакция № 1: 2017-07-17 07:41:33
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка