Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
5720
melodist / 2017-04-08 19:15:05 / Редакция № 1: 2017-06-20 12:29:01
Изображение
Поет гитара (муз. Веселовского, б. т. Н. Инджова) исп. М. Ангелова и И. Марков с орк.,
Итальянский закат, исп. орк. Элин Эйнсуорт,
Мамбо из к.ф. Несколько нот - исп. орк. Радио Лейпцига, дир. Эйхенберг,
Спокойное сердце - исп. Орк. Рэя Конифа
melodist / 2017-04-08 19:15:38
Изображение
Китарата пее (м. Веселовски, б. т. Н. Инджов) изп. М. Ангелова и Ил. Марков с орк.
Италиански залез - изп. орк. Е. Айнсуорт
Мамбо из филма "Няколко ноти" (м. Мартин Хатвиг) изп. танцов орк. на Радио Лайпциг, дир. В. Айхенберг
Спокойно сърце (м. Роджърс) - изп. орк. на Рей Кониф
melodist / 2017-04-15 21:40:59
Изображение
melodist / 2017-04-15 21:41:14
Изображение
melodist / 2018-05-21 16:21:02 / Редакция № 1: 2018-05-21 16:21:27
Изображение
melodist / 2018-05-21 16:21:10 / Редакция № 1: 2018-05-21 16:21:47
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка