Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Бахчеванова Виолета
20 албума
 
Изображение
2
306, ВАА 306
 
Изображение
307
 
Изображение
1
ВАН 430
 
Изображение
1
ВАА 935-937 (3 плочи)
дата на запис: издание 1986 г.
 
Изображение
2
ВАА 958
дата на запис: издание 1987 г.
 
Изображение
1
ВЕА 959-965 (7 плочи)
дата на запис: издание 1987 г.
 
Няма обложка
ВСА 1249
дата на запис: издание 1972 г.
 
Изображение
ВАА 1271
 
Изображение
1
ВАА 1512
дата на запис: издание 1973 г.
 
Изображение
ВАА 1626
дата на запис: издание 1974 г.
 
Изображение
2
ВХК 3334
 
Изображение
1
ВАМ 6420
дата на запис: издание 1972 г.
 
Няма обложка
ВАМ 6421
дата на запис: издание 1972 г.
 
Няма обложка
ВАМ 6422
дата на запис: издание 1972 г.
 
Изображение
ВАМ 6423
 
Изображение
ВАМ 60145
 
Изображение
1
ВАМ 60209
 
Изображение
1
ВАМ 60213
 
Изображение
2
BAM 60242
 
Изображение
МС 005