Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
A1 . Заблеяло ми агънце
2. Недо ле, Недке хубава
3. Мама Елка буди
4. Стана мома рано
5. Кехая вика из село
6. Метало Ленче ябълка
Съпровожда оркестър с диригент Коста Колев (1, 2, 3,4, 5). Съпровод на акордеон Борис Карлов (6). Обработка Ст. Кънев (2)
B.1. Провикнал се е Никола
2. Китка ти падна Дено
3. Засвирили са Дойне
4. Свекър Петкани думаше
5. Димитър дума Тодорки
6. Стоян хайдутин
7. Зън, зън Ганке ле
Съпровожда оркестър с диригент Коста Колев (1-7). Обр. Парашкев Хаджиев (2), Стефан Кънев (3)