Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
1-то издание (10") Македонски народни песни.
A1 Заспала Яна, Яница - изп. Ил. Аргиров с орк.,
2 Петлите пеят - изп. Л. Докова с орк.,
3 Ми го затвориле - изп. Л. Докова и Ст. Иванов с орк., дир. Б. Карлов,
4 Ордан седи на кулата - изп. сам. анс. "Г. Делчев", дир. Д. Динев

B1 Санок съм, Наде, не спало - изп. Л. Докова с орк.,
2 Камен Яно - изп. К. Гугов с орк.,
3 Марийче ле - изп. Л. Докова и Ст. Иванов с орк., дир. Б. Карлов,
4 Ти мори, Маруше - изп. Ил. Аргиров и сам. анс. "Г. Делчев", дир. Д. Динев

2-то издание (LP - ВНА 164)
А1. Заспала Яна, Яница - Илия Аргиров, съпр. орк.
2. Петлите пеят - Лиляна Докова, съпр. орк.
3. Ми го затвориле - Лиляна Докова и Стефан Иванов, съпр. орк. с дир. Борис Карлов
4. Ордан седи на кулата - самодеен ансамбъл "Гоце Делчев", дир. Димитър Динев
5. Сокол пие вода на Вардаро - Василка Иванова и Мария Кокарешкова, съпр. орк. с дир. Коста Колев
6. Не се факяй, Донке - Лиляна Докова и Стефан Иванов, съпр. орк. с дир. Борис Карлов

В1. Санок съм, Наде, не спало - Лиляна Докова с орк.
2. Камен Яно - Костадин Гугов, съпр. орк.
3. Марийче ле - Лиляна Докова и Стефан Иванов, съпр. орк. с дир. Борис Карлов
4. Ти мори, Маруше - Илия Аргиров със самодеен анс."Гоце Делчев", дир. Димитър Динев
5. Айде кажи, бабо - Костадин Гугов, съпр. орк. с дир. Борис Карлов
6. Ай да идем, Яно - Мария Кокарешкова, съпр. орк. с дир. Христо Тодоров