Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Шампиони / З. Попова; текст Кр. Петков; аранжимент Р. Бояджиев.
Предопределеност / К. Цеков; текст Д. Жотев.
Бъди до мен и утре / З. Попова; текст Й. Янков; аранжимент Р. Бояджиев.
Сила / К. Цеков; текст Д. Жотев.
Разсъмване / К. Цеков; текст Д. Жотев.

Нощни реклами / Д. Ковачев; текст Т. Лозанов.
Късно е / Р. Бояджиев; текст П. Москов.
Грешка в схемата / Кр. Бояджиев; текст Ив. Тенев; аранжимент Кр. Петков.
Не искам да се влюбвам / Р. Бояджиев; текст М. Добрева.
Лоша черта / Ив. Пеев; текст Г. Константинов; аранжимент Кр. Петков.

касета ВТМС 7594