Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А) През гора вървяха - солират Йор. Илиева и Ст. Лалова
Дор три ми пушки пукнаа
Мъри Доне, бяло Доне - солират В. Кацарова и Б. Присадова
Замръкнала мома Яна
На пат йодам, за пат прашам - изп. вок. трио в състав: Р. Цветкова, Ян. Младенова и Ст. Лалова
Родопска девойка - солират Ф. Сиракулева и М. Богоева
Събрали се, набрали се

В) Научила се Тодора
Що си, горо, повяхнала
Станувай, дойке
Чийо момиче
Малка мома двори мете
Соке пое на планина
Лале ли се, зюмбюл ли си, гюл ли си - изп. вок. трио в състав: В. Сидерова, Ян. Танева и Ел. Запранова
Димянинка - изп. вок. секстет
Керменска ръченица - изп. оркестърът