Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Магде, Магде, Магдалено / Изпълнява В. Иванова и М. Кокарешкова с орк. с рък. К. Колев.
Дона на порти седеше / Изпълнява Йовчо Караиванов с орк.; Рък. К. Колев.
Засвирила медена свирка / Изпълнява Мита Стойчева с орк.; Диригент Христо Тодоров.
Стефан Тодорки думаше / Изпълнява Лалка Павлова с орк.; Диригент Хр. Тодоров.
Мятало Ленче ябълка / Изпълнява Борис Машалов; Съпр. на акордеон Б. Карлов.
Тих вятър вее / Изпълнява В. Стоянова; Съпр. орк. с рък. К. Колев.
Сватбата тръгва / Изпълнява Н. Ковачева с орк.; Рък. Ив. Кирев.
Чича рече да ме жени / Изпълнява Гюрга Пинджурова с орк.; Рък. К. Колев.

Право хоро / Изпълнява Борис Карлов, К. Колев - акордеони с орк.
Криво хоро / Изпълнява Георги Коев - кларинет с орк.; Рък. К.Колев.
Ръченица / Изпълнява Димитър Димитров - гайда.
Еленино хоро / Изпълнява Борис Карлов - акордеон с орк.
Добруджанско хоро / Изпълнява Първомайската група; Иван Шибилев - акордеон.
Ръченица / Изпълнява групата на Цветан Благоев.
Ганкино хоро / Изпълнява Духов орк. при МВР ; Диригент Б. Владимиров