Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А1. Закукала кукувица - изп. Ил. Аргиров и Е. Каракашева с орк.
2. Ой ле, моме, малка моме - изп. И. Козларев с орк.
3. Мариче, малка моме - изп. Магд. Панкова, Т. Кондова и В. Кумбева с орк.
4. Марко шега - изп. З. Христова с нар. група
5. Расти, боре - изп. мъжка вокална група

В1. 1. Издолу иде едно невестенце - изп. Ж. Гаврилова и В. Цветкова с орк.
2. Зенхуне, моме - изп. М. Реджепов и А. Мусов на тамбури
3. Заплакала е Стара планина - изп. Цв. Борисова с орк.
4. Запали, Кито, борина - изп. мъжка вокална група
5. Смидеревчице ле, гиздаво девойче - изп. Елена и Надежда Костови
6. Прили ми се вода, мале - изп. П. Златинова и А. Ефендов, съпр. на тамбура Ив. Германов