Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А) 1. Пролетта е при мен (муз. Кубичек, текст Р. Василев) изп. Маргр. Николова с вок. кв. и ЕОБРТ, дир. Д. Ганев
2. Танго-фантазия (Йос. Цанков), изп. ЕОБРТ, дир. Ем. Георгиев
3. Почувствуваш ли тъга за миг (муз. Д. Генков, т. Н. Хлебарова) изп. К. Семов с инструм. анс., дир. Г. Генков
4. Зиг-заг (П. Лесар), изп. инстр. секстет, дир. Д. Ганев

В) Влюбеният телефон (муз. М. Аладжем, текст Н. Кехлибарова), изп. М. Мицева с ЕОБРТ, дир. Д. Ганев
2. Вечерна песен (Ем. Георгиев), изп. соло тромпет Т. Русев с ДЕОБРТ, дир. Д. Ганев
3. Тайна (муз. Ф. Соболч, текст М. Спасов) изп. Маргр. Николова с орк.
4. Роза (Б. Ненков) изп. ЕОБРТ, дир. Д. Ганев