Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А1. Г. С. Раковски - исторически текст
2. Раковски - откъс от стихотв. на Ив. Вазов
3. Равнопроменливи движения - научен стил из "Учебник по физика" за IX кл.
Изп. А. Шинева (1 и 3) и засл. арт. Б. Арабов (2)

В1. Движението от неразумна гледна точка - научно-поп. стил из "Физика за всички"
2. Обяснителни бележки
Изп. А. Шинева (1), Ник. Джунов (2)