Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Може би / Т. Русев; текст Н. Захариева; изпълнява ВИГ Сигнал.
Очакване / К. Атанасов; текст М. Белчев; изпълнява В. Кавалджиев с ВИГ Тангра.
Вълкът и седемте козлета / Р. Попов; текст Ж. Кюлджиева; изпълнява М. Иванова с ВИГ Старт.
Интимно / Ал. Йосифов; текст П. Матев; аранжимент Р. Бояджиев; изпълнява Тоника.
Безсъница / Н. Андреев; текст М. Белчев; изпълнява М. Хранова.

Обич и песен / Хр. Захариев; текст М. Спасов; изпълнява LZ.
Песен от филма Адаптация / М. Щерев; текст Ив. Пейчев; изпълнява В. Найденов.
Дай ми време / Ст. Димитров; текст З. Петров; изпълнява Ю. Джонголска.
Безкрайно лято / Т. Русев; текст Д. Дамянов; аранжимент М. Щерев; изпълняват Ст. Берова и Й. Марчинков.
Зима край нас / Ат. Атанасов; текст В. Николаев; изпълнява ВИГ Стил

01
01. Може би / Может быть (Тончо Русев – Надежда Захариева / Сигнал) Сигнал
02. Очакване / Ожидание (Константин Атанасов – Михаил Белчев) Вили Кавалджиев и Тангра
03. Вълкът и седемте козлета / Волк и семеро козлят (Развигор Попов – Жива Кюлджиева) Мими Иванова и Старт
04. Интимно (Александър Йосифов – Павел Матев / Румен Бояджиев) Тоника
05. Безсъница / Бессоница (Найден Андреев – Михаил Белчев) Маргарита Хранова.
02
06. Обич и песен / Любовь и песня (Христофор Захариев – Милчо Спасов) LZ
07. Песен от филма Адаптация / Песня из фильма "Адаптация" (Митко Щерев – Иван Пейчев) Васил Найденов
08. Дай ми време / Дай мне время (Стефан Димитров – Захари Петров) Юли Джонголска
09. Безкрайно лято / Бесконечное лето (Тончо Русев – Дамян Дамянов / Митко Щерев) Стефка Берова и Йордан Марчинков
10. Зима край нас / Зима вокруг нас (Атанас Атанасов – Волен Николаев) Стил

Записите на песните (1,3,6,8,10) са направени в Радио София
Песните (2,4,5,7,9) са записани в Студио Балкантон 1979