Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
01
01.Одна мечта (Една мечта) (Т.Русев – А.Михайлов)
02.Ты не поняла, как я тебя люблю (Ти не разбра как те обичам) (б/т Н.Захариевой)
03.Недоразумение (б/т Н.Захариевой)
04.Любовь для тебя (Любов за теб) (б/т Кр.Захариева)
05.Дождливая баллада (Дъждовна балада) (б/т Кр.Станишева)
06.Никто не видит в тебе любви (Никой в теб не вижда любовта) (б/т Г.Начева)
02
07.Если вдруг уйдёшь (Ако си отиде изведнъж) (б/т Н.Захариевой)
08.Весна (Пролет) (Т.Русев – Д.Дамянов)
09.Надежда (Надеждата) (Т.Русев – Д.Керелезов)
10.Волшебник (Вълшебник) (б/т Кр.Станишева)
11.Букет для тебя (Китка за теб) (б/т Г.Начева)
12.Навсегда (Завинаги) (З.Попова – Ем.Розин)

аранжировки: Т.Русев (1-4,7-9,11), К.Драгнев (5,10), Т.Славов (6), М.Ваклинов (12)
Сопр. ЕО, дир. Т.Русев (1-4,6,7,9-12), Н.Андреев (5), В.Казасян (8)