Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
МАНУЕЛ ДЕ ФАЙА (1876 —1946 г.) е един от най-видните представители на испанската художествена музика. Създал е две опери (от които по-известна е „Краткият живот"), два балета и редица инструментални и вокални съчинения. Музиката му има ярко национален облик.
Известна из целия свят творба на Де Файа е балетът „Любовна магия", написан през 1915 г. От него е направена сюита за концертно изпълнение. В някои части композиторът е използувал и солиращ женски глас — мецосопрано. Музиката на това произведение е наситена с оригинални и цветисти испански мелодии и ритми.
ИГОР СТРАВИНСКИ е един от най-известните съвременни композитори. Роден е през 1882 г. в Ораниенбаум (сега гр. Ломоносов, близо до Ленинград). От 1910 г. живее в Париж, а от 1939 г. досега — в САЩ. Автор е на пет опери, десет балета, четири симфонии, концерти и много други инструментални и вокални произведения. Някои произведения на композитора, от първия му творчески период, имат връзка с традициите на руската композиторска школа и представляват особено ценен дял в творчеството му. Те се отличават с богатство на фантазията, музикално изразителна и изобразителна сила и бляскава и колоритна оркестрация. В по-късните произведения на Стравински, особено в тези написани през последното десетилетие, намират отражение различни формалистични направления на съвременното буржоазно изкуство като неокласицизма, конструктивизма, атонализма и дедекафонията. В литературните си трудове Стравински изпъква като идеолог на формализма и космополитизма.
Балетът „Жар птица" принадлежи към ранните творби на Стравински. Написан е през 1910 г. и е поставен за пръв път през същата година в Париж. Либретото му е изградено по мотиви на руски народни приказки. Действието се развива в царството на злия магьосник Кашчей, който превръща в камък всеки, осмелил се да влезе в неговите владения. С помощта на Жар птица, която има чудодейна благотворна сила, царевич Иван умъртвява Кашчей. Със смъртта на тиранина се възвръща живота на вкаменените и поробени от него хора. Сред общата радост на всички се извършва сватбата и коронясването на царевич Иван с неговата любима — прекрасната княгиня, която също е била заробена от Кашчей.
Музиката на балета „Жар птица" се изпълнява и на концертния подиум в формата на сюита. Названията на отделните й части са свързани с развитието на сценичното действие и музикалната характеристика на образите на главните действуващи лица.