Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Български песнопения:
Достойно ест / хармонизира Ан. Николов.
Херувимска / хармонизира Н. Компанейски.
Во царствии твоим / хармонизира Д. Христов.
Блажени яже избрал / хармонизира А. Гречанинов; солист И. Марков.

Сръбски песнопения:
Тебе бога хвалим / Ст. Мокраняц.
Отче наш / Ст. Бинички; солист В. Мончева.
Со святими упокой / Ст. Мокраняц