Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
22136 коментара
Първа
  «  
Предишна
  «  
 / 1107
  »  
Следващата
  »  
Последна
Изображение
ВХА 1202
дата на запис: издание 1973 г.
Изображение
Изображение
ВКА 10101
дата на запис: издание 1980 г.
Изображение
Изображение
ВКА 10101
дата на запис: издание 1980 г.
Изображение
Изображение
ВЕА 12544
дата на запис: издание 1989 г.
Изображение
Изображение
ВЕА 12544
дата на запис: издание 1989 г.
Изображение
Изображение
ВТК 3843
дата на запис: издание 1986 г.
Изображение
Изображение
ВТК 3843
дата на запис: издание 1986 г.
Изображение
Изображение
ВТА 522
Изображение
Изображение
5671
Изображение
Изображение
5671
Изображение
Изображение
ВТМ 6121
Изображение
Изображение
ВТМ 6121
Изображение
Изображение
ВАА 1271
Изображение
Изображение
ВАА 1271
Изображение
Изображение
010153
Траклистът се търси
Изображение
667-668 (2 плочи)
Изображение
Изображение
667-668 (2 плочи)
Изображение
668 A1. Anecdotes La laboneur et ses enfants (La Fontaine), Le corbeau et le renard (La Fontaine), Un songe (S. Prudhomme), Sur une barricade (V. Hugo), Vive la Commune (E. Chatelain), Apres la bataille (V. Hugo) B Fables, chansons et anecdotes La petite fille aux allumettes Les habits neufs de i'Empereur (contes) Записите са подбрани и одобрени от МНП
Изображение
667-668 (2 плочи)
Изображение
Изображение
667-668 (2 плочи)
Изображение
667 А1. En passant par la Lorraine 2. Let trots tambours 3. Il etalt un petit navire 4. Dansons la capusine 5. Il pleut, il pleut bergere 6. La casquette 7. Le petit matelot 8. Verte campaqne В1.Meunter tu dors 2. J'al predu le do 3. La boulangere a des ecus 4. Encore un carreau casse 5. Ce soie on dansera 6. Margueritte 7. C'est a l'aube 8. La Marseillaise Записите са подбрани и одобрени от МНП
Изображение
667-668 (2 плочи)
Изображение
Двете грамофонни плочи "Fables, chansons et anecdotes francaises" са част от поредицата учебни помагала, които Институтът за учебно-технически средства при Министерство на народната просвета подготвя в помощ на учителите по френски език. "Fables, chansons et anecdotes francaises" съдържат басни, стихотворения, песни и анекдоти според програмите на общобразователните училища и техникумите. Включени са басни от Лафонтен, стихотворения от В. Юго, популярни френски песни и анекдоти, които могат да бъдат използувани за урочна, извънкласна работа и за подготовка на вечери на френски език. "Fables, chansons et anecdotes francaises" дават възможност на изучаващите френски език да слушат оригинална френска реч в изпълнение на артисти и преподаватели с много добро произношение и дикция.
Първа
  «  
Предишна
  «  
 / 1107
  »  
Следващата
  »  
Последна