Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТА 1529
melodist / 2017-03-26 10:35:17 / Редакция № 2: 2017-06-15 15:09:06
Изображение
НАГОРЕ, НАГОРЕ —т. Ас. Босев
КЪДЕ БЪРЗА РЕКИЧКАТА — т. Ив. Генов
ПАРТИЗАНИ — т. Вес. Георгиев
ПОПЪТНА ПЕСЕН — т. Ив. Генов
МАРШ НА СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА — т. Ас. Босев
ПЕСЕН ЗА ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ — т. Цв. Ангелов
ЗИМА В ГОРАТА — т. Г. Авгарски
ПЕЙ, УЧИЛИЩНО ЗВЪНЧЕ — т. Цв. Ангелов
РОДИНА — т. К. Шишков
ШАРО И ПЪРВИЯ СНЯГ — т. Цв. Ангелов
ПРОЛЕТНА ПОХОДНА ПЕСЕН - т. Ив. Давидков
ПЕСЕН ЗА ЧАСОВНИКА - т. Л. Милева
ПИОНЕРСКА ПЪРВОМАЙСКА ПЕСЕН — т. Д. Ненчев
КРАЙ ЛАГЕРНИЯ ОГЪН — т. Л. Станчев
МНОГО ПЪТИЩА ЗНАМ — т. В. Ханчев
СИНЬОТО ЗНАМЕ — т. Ив. Генов

Аранжименти — Ст. Рибаров
Изп. ДЕТСКИ ХОР — гр. КАЗАНЛЪК и ЕСТР. ОРКЕСТЪР
Диригент — Г. РОБЕВ. Хормайстор — П. ПАВЛОВИЧ
melodist / 2017-03-26 10:37:45 / Редакция № 2: 2019-01-02 23:49:46
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка