Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВХА 1478
дата на запис: издание 1982 г.
melodist / 2017-03-25 23:46:45 / Редакция № 5: 2018-07-23 19:17:57
Д. Добрев. Изпълнен долг, кантата (т. Вл. Башев) - солист П. Герджиков
Ал. Текелиев. Безсмъртният, кантата (т. Д. Точев) - солистка Н. Цончева, дир. Др. Ненов
Д. Петков. Говори вождът Димитров (т. Ив. Генов)
Ал. Йосифов. Исполинът с българско име, кантата (т. Д. Точев), рецитатор Б. Арабов
Ал. Текелиев. Ода за СССР (т. О. Орлинов), рецитатор Б. Арабов
melodist / 2017-03-25 23:46:54
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка