Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВАА 1457
melodist / 2017-03-25 23:17:12 / Редакция № 3: 2018-05-06 10:17:08
Изображение
Г. Димитров - доклади и речи: Из Заключителната реч пред Лайпцигския съд 1933 година на немски език. Из доклада пред VII конгрес на Коминтерна - москва 1935 г на руски език. Из поздравителното слово по случай Новата 1946 г. Из речта при приемането на Конституцията на НРБ - 1947 г. Из Заключителното слово пред II конгрес на ОФ - 1948 г. Из речта пред ІІ конгрес на ОРПС - 1948 г. Из речта, произнесена на митинга по случай сключването на договора за дружба, сътрудничество и взаимна помощ със СССР - 1948 г. Из доклада пред V конгрес на БКП - 1948 г. Из Заключителното слово пред V конгрес на БКП - 1948 г.
melodist / 2017-03-25 23:17:14 / Редакция № 2: 2018-05-06 10:17:29
Изображение
potrebitel_11 / 2018-05-06 10:16:27 / Редакция № 1: 2018-05-06 10:17:50
Изображение
potrebitel_11 / 2018-05-06 10:16:38 / Редакция № 1: 2018-05-06 10:18:08
Изображение
potrebitel_11 / 2018-05-06 10:16:47
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка