Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВЕА 1418
дата на запис: издание 1975 г.
melodist / 2017-03-25 21:37:45 / Редакция № 6: 2018-07-22 21:41:06
Изображение
Младостта ни окрилява / П. Стайнов; текст Д. Василев.
Петлите пеят /П. Стайнов, текст К. Христов.
Лека нощ до утре / Т. Попов, текст Н. Зидаров.
Синьото влакче / К. Илиев; текст Л. Милева.
Чудно ли е / Ал. Текелиев; текст В. Паспалеева.
Песен за Димитров / П. Хаджиев; текст Цв. Ангелов.
Месечинка и Мартенски припевки / П. Стайнов, текст К. Величков.
Свирка / Г. Тимев; текст Й. Русков.

Пиленца / К. Илиев.
Малък Сечко / Н. Кауфман; текст Г. Милев.
Момчето и вятърът / К. Илиев; текст Л. Милева.
Пионерка пиперка / Г. Димитров; текст Ас. Босев.
Зима / Ботуров.
Приспивна песен / Х. Пърсел.
Полка / С. Рахманинов.
melodist / 2017-03-25 21:37:54 / Редакция № 3: 2018-11-25 16:53:02
Изображение
potrebitel_11 / 2018-07-12 21:11:34 / Редакция № 1: 2018-07-12 21:12:58
Изображение
potrebitel_11 / 2018-07-12 21:11:44 / Редакция № 1: 2018-07-12 21:13:17
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка