Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
8045
larryweiner / 2020-04-24 05:56:05 / Редакция № 2: 2020-04-25 14:04:37
Изображение
Дотегна ми вече на сърцето (Некадар кандъ гьомюл) / Спомен от една весела нощ (Бир шен гендженми хатърасъ) - изпъл. Сафие ханъм
larryweiner / 2020-04-24 05:56:26 / Редакция № 1: 2020-04-25 14:02:57
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка