Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1319
melodist / 2020-03-13 23:22:55 / Редакция № 1: 2020-03-13 23:27:05
Изображение
Димитровград (муз. Г. Зл. Черкин, текст Л. Станчев) - изп. хор "Гусла", диригент Ас. Димитров / Дай ръка, другарю (муз. Ас. Карастоянов) - изп. Военно- Представ. хор и оркестър, диригент Др. Прокопиев

матр. 2364 / 5058
melodist / 2020-03-13 23:24:56 / Редакция № 1: 2020-03-13 23:27:15
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка