Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВХМ 6063
melodist / 2020-03-08 23:17:11
Изображение
А1. Къде не шета любовта (Р. Александров, Стр. Тошков)
2. Войника в беда (Б. Мокроусов, б. т. Стр. Тошков, обр. Хр. Тодоров)
3. Влюбената жаба (Григориу)
Съпр. на акордеон К. Андреев

В1. Ти винаги си хубава (Б. Мокроусов) - сол. Тод. Трухчев
2. Кремиковска пролет (Б. Гатев, Г. Евдокиев) - сол. П. Лазаров
Съпр. на акордеон К. Андреев
melodist / 2020-03-08 23:19:48
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка