Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВНМ 6154
melodist / 2020-02-15 23:15:04
Изображение
А1. Провикнал сай Николчо (обр. К. Колев) - изп. Борис Машалов с нар. орк., дир. К. Колев
2. Женела е дюлбер Яна (обр. Хр. Тодоров) - изп. Вълкана Стоянова с орк. при АНПБРТ, дир. Хр. Тодоров

В. Съмна, бульо (обр. К. Колев) - изп. Йовчо Караиванов с орк., дир. К. Колев
melodist / 2020-02-15 23:17:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка