Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВХМ 6242
melodist / 2020-02-15 23:09:15
Изображение
А1. Марш на обединените армии - м. Б. Александров
2. Полски марш - м. В. Левацки

В1. Фанфарен поздрав - м. Шадре
2. Военен марш - м. З. Явор

Изп. Представ. дух. орк. на БНА. Дир. Н. Братанов
melodist / 2020-02-15 23:10:56
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка