Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1383
melodist / 2020-02-15 22:57:40
Изображение
Ария на Риголето, опера "Риголето", III д. (муз. Д. Верди) - изп. К. Шекерлийски с орк. на Балшой театър, дир. Небольсин / Хабанера, опера "Кармен" (муз. Ж. Бизе) - изп. Йорд. Димчева с орк. Балшой театър, дир. Небольсин
melodist / 2020-02-15 23:00:02
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка