Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1104
melodist / 2019-08-30 22:58:41 / Редакция № 1: 2019-08-30 23:00:47
Изображение
Научила се Тодора (хайдушка песен) / Пуста Стара Планина (хайдушка песен) - пее групата РОСНА КИТКА, съпроводи Народ. оркестър, рък. Иван Кавалджиев
melodist / 2019-08-30 23:00:34 / Редакция № 1: 2019-08-30 23:01:03
Same as Orfei #1507
larryweiner / 2020-04-17 04:32:15
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка