Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВАМ 60062
melodist / 2019-07-29 00:24:56
Изображение
А1. Моята учителка (Л. Милева) - изп. засл. артистка Сл. Славова
2. Бай Ганю пътува (Ал. Константинов) - изп. К. Димчев

В1. Бай Ганю пътува (Ал. Константинов) - продължение, изп. К. Димчев
2. България (Хр. Максимов) - изп. засл. артистка Сл. Славова
melodist / 2019-07-29 00:26:33
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка