Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВНН 1116
melodist / 2019-05-23 15:50:05
Изображение
А1. Горице ле лилянова (обр. Б. Икономов) - изп. АНПБРТ, дир. Д. Динев
2. Пиленце пее (обр. М. Големинов) - изп. АНПБРТ, дир. Б. Петров
3. Юнаци се записват (обр. Ст. Кънев) - изп. АНПБРТ, дир. Б. Петров
4. Край Пирина, мамо, сбор се сбира (обр. Б. Елиезер) - изп. М. Морарова, съпр. орк., дир. Хр. Тодоров
5. Мама Ивану потихом дума (Ан. Наумов, т. З. Захариев) - изп. АНПБРТ, дир. Д. Динев, сол. В. Андонова

В1. Руси са двора изпълнили (обр. Н. Кауфман)
2. Иванка дари тъчеше (обр. Ст. Кънев)
3. Ой, Дунаве, Дунаве (обр. Н. Кауфман)
4. Тръгнали ми са дряновските дюлгери (обр. Ст. Кънев)
Изп. АНПБРТ, дир. Б. Петров (1, 2, 3, 4)
melodist / 2019-05-23 15:55:10
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка