Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
С50—10911-2 Балкантон / Мелодия
melodist / 2019-03-19 00:37:47 / Редакция № 4: 2019-08-31 21:14:58
Изображение
1 страна (С50-10911)
Песен на крокодила Гена (А. Тимофеевски)
Усмивка (М. Пляцковски)
Антошка * Чунга-чанга (Ю. Ентин)
Песничка за скакалеца (Н. Носов)
Синият вагон (Е. Успенски)
Крайцерът "Аврора" (М. Матусовски)

Големият детски хор на Централната телевизия и Всесъюзното радио. Художествен ръководител В. Попов (1, 3—7)
С. Парамонов (1, 3, 6), Л. Барашков (2), Д. Викторов (4), А. Орехов (5), В. Николаев (7)
Естрадно-симфоничният оркестър на Централната телевизия и Всесъюзното радио. Диригент Ю. Силантиев (1, 4, 6, 7)
Инструментален ансамбъл (2, 3, 5)

2 страна (С50-10912)
Заедно весело да крачим (М. Матусовски)
Чебурашка (Е. Успенски)
Цирк * На какво учат в училище * Катеричка (М. Пляцковски)
Под секрет на целия свят (М. Танич)
Игра (Р. Рождественски)
Когато моите приятели са с мен (М, Танич)

Големият детски хор на Централната телевизия и Всесъюзното радио. Художествен ръководител В. Попов (1, 4, 5—8)
Д. Голов (1, 7, 8), К. Румянова (2), О. Попов (3), Е. Хил (4), М. Сергеева (5), Д. Викторов (6)
Естрадно-симфоничният оркестър на Централната телевизия и Всесъюзното радио. Диригент Ю. Силантиев (1, 6—8)
Инструментален ансамбъл (2—5)
melodist / 2019-03-19 00:38:33 / Редакция № 4: 2019-08-31 21:14:43
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка