Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1642
melodist / 2018-12-30 00:53:22
Изображение
Чумицко хоро (югославянско хоро) - изп. китарен състав при радио Белград, рък. Велимир Теодосевич / Качерац (югославянско хоро) - изп.нар. оркестър, солист на фруля Благой Петрович
melodist / 2018-12-30 00:54:51
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка