Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1645
melodist / 2018-12-30 00:29:50
Изображение
Завърти хорото (югославянска песен) / Болен лежи млад момък (югославянска песен) - пее ??? с нар. оркестър, рък. М. Кърневац
melodist / 2018-12-30 00:30:03 / Редакция № 1: 2018-12-30 00:33:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка